Complexgegevens

Complexnummer
518646

Omschrijving

Inleiding

Het kloostercomplex genaamd Loreto is grotendeels gesitueerd aan de Kloosterstraat. Het woonhuis van de rector is aan de Rodeput gelegen.

Deze straat is aan de rechterzijde van het klooster gelegen. Het woonhuis van de rector is op loopafstand van het klooster gesitueerd maar toch buiten de muren van het klooster. De rector mocht immers niet binnen de muren van het zustersklooster wonen.

Het complex Loreto bestaat uit een kloosterkapel met aan weerszijden een kloostervleugel. Aan de rechterzijde van kapel en kloostervleugels is het vml. meisjeshuis gesitueerd. Op het terrein aan de achterzijde van het klooster zijn de voormalige boerderij, het zgn. appelhuis en twee verblijfsgebouwen gesitueerd. Net buiten het terrein van het klooster is het woonhuis van de rector gesitueerd. Kapel met kloostervleugels en meisjeshuis dateren uit 1878 en werden gebouwd naar een ontwerp van architect H.J. Hürth. Het boerderijgebouw, en de verblijfsgebouwen met appelhuis dateren uit het laatste kwart van de 19de eeuw, het ontwerp wordt toegeschreven aan architect H.J. Hürth. Het woonhuis van de rector van het klooster Loreto dateert eveneens uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

Het kloostercomplex werd gebouwd in opdracht van de congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus.

Omschrijving

Kloostercomplex bestaande uit een kloosterkapel met twee kloostervleugels; het voormalig meisjeshuis; het voormalig boerderijgebouw; twee verblijfsgebouwen waarvan een met een aangebouwd appelhuis en het woonhuis van de rector van het klooster. De bouwstijl van kapel en kloostervleugels is Neo-gotiek. De bouwstijl van het boerderijgebouw en van een van de verblijfsgebouwen is traditionalistisch met elementen van Chaletstijl. De bouwstijl van de overige gebouwen is traditionalistisch. Het toegepaste bouwmateriaal van de gebouwen is baksteen, hardsteen en hout. Van bescherming uitgesloten zijn de aanbouwen van na 1950 aan de kloostergebouwen en de verblijfsgebouwen, en de bijbouwen van na 1950.

Waardering

Het kloostercomplex Loreto met kapel, verblijfs- en dienstgebouwen en de vml. rectorswoning is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en typologische ontwikkeling en als voorbeeld van een Kulturkampfklooster.

Het kloostercomplex bezit architectuurhistorische waarde wegens het bijzondere belang voor de bovenregionale geschiedenis van de architectuur; als voorbeeld van het oeuvre van architect H.J. Hürth, m.n. wat betreft de kloostergebouwen; het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur met name wat betreft de kloosterkapel. Ensemblewaarde ontleent het kloostercomplex aan de situering en het is daarmee van belang voor het aanzien van Simpelveld.

Het kloostercomplex is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur van de meeste kloostergebouwen en van met name het kapelinterieur en wegens de cultuurhistorische, architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.