Complexgegevens

Complexnummer
497972

Omschrijving

Inleiding

Tussen 1921 en 1931 gerealiseerd KERKELIJK COMPLEX, in fasen ontworpen door A.J. Kropholler in opdracht van de St. Rita-parochie en de congregatie van de H. Catharina van Senen, zusters Dominicanessen te Voorschoten, gelegen in de zuidoostelijke hoek van de Buiksloterham tussen het Hagedoornplein, de Wingerdweg en de Buiksloterweg. Het R.K.- complex is gegroepeerd rond een driehoekig plein met groenaanleg en bestaat uit de volgende samenstellende onderdelen:

- St. Ritakerk (1921-22),

- pastorie St. Ritakerk (1921-22),

- St. Rosaklooster met kloosterkapel (1926-27),

- kloosterhof (1926-27),

- St. Rosaschool (1929-30),

- dubbelwoningblok (1930).

Het in traditionalistische, door Berlage beinvloede stijl uitgevoerde complex is aan het Hagedoornplein, Wingerdweg en Buiksloterweg omgeven door een smeedijzeren hekwerk met bakstenen pijlers met ezelsrug.

Omschrijving

De hoog opgetrokken gebouwen zijn uitgevoerd in baksteen met gebruik van natuursteen voor constructief belangrijke delen zoals pijlers, consoles, hoekblokken, lateien etc., onder vrij steile met rode pannen gedekte zadeldaken met hoog oprijzende schoorstenen. Eikehouten deuren met zwaar ijzeren beslag en gehengen, in de grotendeels nog in oorspronkelijke staat verkerende interieurs tevens wit geschilderde houten deuren met panelen en houten encadreringen rond deuren en vensters. Hardstenen trappen. Muurwerk met in kruisvormen opengewerkte borstweringen.

Het voorplein wordt aan de lange zijde begrensd door het klooster (zusterhuis) en aan de Wingerdweg en Hagedoornplein door de hoge schoolgebouwen. De op de hoek van de Buiksloterweg en Hagedoornplein, in verband met orientatie, schuin gepositioneerde St. Ritakerk omsluit het klooster tesamen met de dubbelwoning aan de Buiksloterweg. Naast de St. Ritakerk, op de hoek van de Buiksloterweg en Hagedoornplein, bevindt zich de pastorie. Nagenoeg alle complexonderdelen staan door middel van gangen met elkaar in verbinding; de kerk en het klooster en de pastorie en de dubbelwoning zijn met elkaar verbonden door muurwerk of tuinpoorten. In de thans gesloten bakstenen gevels van de kloostergangen zijn de doorgangen naar de voormalige aangrenzende scholen zichtbaar.

Waardering

In fasen ontworpen, voor Amsterdam zeldzaam voorkomend, omvangrijk kerkelijk complex van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarden. Van stedebouwkundig belang vanwege de ligging in de Buiksloterham, bijzondere situationele waarde van de rond een voorplein gelegen gebouwen. Tevens van belang als representatief voorbeeld van een uitgebreid R.K.-complex met verschillende gebouwtypen en functies in het oeuvre van A.J. Kropholler.